Ο Ταξιδιώτης και ο Βοσκός 

Ταξιδιώτης: «Τι καιρό θα κάνει σήμερα;»

Βοσκός: «Τον καιρό που μου αρέσει»

Ταξιδιώτης: «Πώς το ξέρεις ότι θα κάνει τον καιρό που σου αρέσει;»

Βοσκός: «Επειδή γνωρίζω ότι δεν μπορώ πάντα να έχω αυτό που θέλω, έχω μάθει να μου αρέσει αυτό που υπάρχει.
Για αυτό είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε τον καιρό που μου αρέσει»