Εγγραφή στο Retreat: “Ανοίγοντας το μέρος της καρδιάς”

Κόστος: 60€

Το retreat περιλαμβάνει ένα συνδυασμό:

  • καθοδηγούμενων διαλογισμών

  • σωματικής κίνησης

  • Μοίρασμα ευχών

  • διδασκαλίες και ποίηση