Εγγραφή στο Retreat: “H Σοφία του Σώματος”

Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022

Κόστος: 60€

Το retreat περιλαμβάνει ένα συνδυασμό:

  • καθοδηγούμενων διαλογισμών

  • σωματικής κίνησης

  • συζητήσεις σε μικρές ομάδες

  • διδασκαλίες και ποίηση