Εγγραφή στο MBSR

Κόστος: 397€

Με την εγγραφή σας θα πάρετε:

  • 8 εβδομάδες εκπαίδευση

  • 7,5 ώρες Silent Retreat

  • Ηχογραφημένους Διαλογισμούς

  • Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης

  • Βonus: Το Βιβλίο του Mindfulness Institute