Η δύναμη της «Παύσης»

Η Ταχύτητα, η Τεχνολογία και ο Σύγχρονος Τρόπος Ζωής μας έχει οδηγήσει να χρησιμοποιούμε περισσότερο την Αναλυτική και Στρατηγική Σκέψη. Έτσι χάνουμε την ευκαιρία του Αναστοχασμού για το πού είμαστε, ποιοι είμαστε και πώς είμαστε. Αυτό μας οδηγεί σε αντιδράσεις αυτόματου πιλότου.

Σε αυτή την ομιλία θα ακούσετε πώς μπορούμε να χαμηλώσουμε τις ταχύτητες μας και να προχωρήσουμε σε επανεκκίνηση, ερχόμενοι σε καλύτερη επαφή με τον εαυτό μας και την αναπνοή μας.

Ανακαλύψτε απλές πρακτικές για να τις ενσωματώσετε καθημερινά στην εργασία σας για περισσότερη εστίαση και διαχείριση του στρες.

Η Παύση μας δίνει την επιλογή και τη δύναμη της πιο συνειδητής δράσης την κάθε στιγμή.

Όταν γνωρίζουμε τι γίνεται μέσα μας και τι γίνεται στο περιβάλλον, δεν αντιδρούμε λόγω συνήθειας, αλλά δρούμε στην κάθε περίσταση με τον πιο χρήσιμο και ωφέλιμο τρόπο.

Έτσι, γινόμαστε πιο αποτελεσματικοί με τον εαυτό μας και με τους συναδέλφους μας.

“The pauses; That is where the art resides.” – Arthur Rubinstein.
Επικοινωνήστε μαζί μας