Προσωπικές συναντήσεις Mindfulness and Coaching

  • Συνθετική προσέγγιση: Mindfulness, Breath Therapy, coaching, ήπιες σωματικές ασκήσεις

  • Πρόγραμμα εξάσκησης στο σπίτι
  • Εξατομικευμένες προτάσεις για τις ανάγκες σας

Οι συναντήσεις μπορούν να γίνουν δια ζώσης ή διαδικτυακά

Επικοινωνήστε μαζί μας