Διάβαζα μια έρευνα για το πώς το mindfulness βοηθάει τις εταιρείες και «σκόνταψα» στα λεγόμενα κάποιων CEO οι οποίοι το έχουν υιοθετήσει στη ζωή τους.

Με μεγάλη χαρά μάζεψα μερικές από τις σκέψεις τους και σας τις παρουσιάζω παρακάτω.

Καλό διάβασμα!

PADMASHREE WARRIOR: The Chief Technology and Strategy Officer, Cisco Systems 

To να βρίσκω χρόνο να διαλογίζομαι και να αποσυνδέομαι με βοήθησε στο να μπορώ να διαχειρίζομαι τα πάντα. Είναι σαν μια επανεκκίνηση του εγκεφάλου μου και της ψυχής μου. Μπορώ και απαντώ με ηρεμία αργότερα στα e-mails

MARK BERTOLINI  •   CEO, Aetna

Mόνον όταν -σε κάθε ευκαιρία που έχω- φέρνω τον εαυτό μου σε μια ήρεμη και σταθερή κατάσταση και είμαι παρών στη κάθε στιγμή, μπορώ να βοηθήσω τους ανθρώπους γύρω μου

Unless I can bring myself to [a peaceful] environment in a steady and mindful way, and be present in the moment– every opportunity I can, I can’t help the people around me either.

STEVE JOBS   •   Co-founder & CEO, Apple Inc

” Αν καθίσετε και παρατηρήσετε θα δείτε πόσο ανήσυχο είναι το μυαλό σας. Αν προσπαθήσετε να το ηρεμήσετε, θα κάνετε τα πράγματα χειρότερα. Αλλά με την πάροδο του χρόνου ηρεμεί, και όταν το κάνει, υπάρχει χώρος για να ακούσετε πιο ανεπαίσθητα πράγματα. Είναι τότε που η διαίσθηση σσς αρχίζει να ανθίζει και αρχίζετε να βλέπετε τα πράγματα πιο καθαρά στο παρόν. Το μυαλό σας απλά επιβραδύνει και βλέπετε μια τεράστια διεύρυνση της στιγμής. Βλέπετε πολύ περισσότερα από όσα μπορούσατε να δείτε πριν. Είναι μια δεξιότητα που πρέπει να εξασκήσετε.

“If you just sit and observe, you will see how restless your mind is. If you try  to calm it, it only makes it worse, but over time it does calm, and when it does, there’s room to hear more subtle things – that’s when your intuition starts to blossom and you start to see things more clearly and be in the present more. Your mind just slows down, and you see a tremendous expanse in the moment. You see so much more than you could see before. It’s a discipline; you have to practice it.”

Bridgewater Associates founder Ray Dalio

Ο διαλογισμός περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στη ζωή μου ήταν το μεγαλύτερο συστατικό της επιτυχίας μου.
“Meditation more than anything in my life was the biggest ingredient of whatever success I’ve had.

Oprah Winfrey

Αυτός ο τρόπος να παραμένουμε ήσυχοι με τους εαυτούς μας, επιστρέφοντας στο κέντρο μας και αναγνωρίζοντας ότι κάτι είναι σημαντικότερο από εμάς, ή σημαντικότερο από την εργασία μας, φέρνει ένα είδος ενέργειας, μια πρόθεση που δεν είχαμε ποτέ πριν

that way of being still with ourselves, coming back to the center and recognising that something is more important than you its more important than the work you are doing, brings a kind of energy, an intention that we have never had before

O διαλογισμός έχει υιοθετηθεί από πολλές εταιρείες και τον έχουν ενσωματώσει στην καθημερινότητά τους με πολλά οφέλη όσον αφορά την επικέντρωση, την ηρεμία και την καθαρότητα νου.